EWTP 2.02

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO 🙂
Troska o środowisko powinna być sprawą nadrzędną dla każdego człowieka.
Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska sprawia, że coraz częściej szukamy ekologicznych rozwiązań w zakresie transportu. Jednym z nich są produkowane przez BARTESKO Elektryczne Pojazdy Platformowe.
Environment above all
The care for the environment ought to be a priority for every individual.
The growing awareness amongst the society in terms of protecting the environment is giving rise to looking for alternative transport measures. One of them are Electric Platform Vehicles produced by Bartesko.