Bartesko dla ZOO Wrocław

BARTESKO DLA ZOO WROCŁAW :)

Kolejna dostawa Elektrycznych Pojazdów Transportowo Platformowych EWTW 2.02 została zrealizowana. Tym razem pojazdy wykonaliśmy dla najstarszego obecnie w Polsce ogrodu zoologicznego, mianowicie wszystkim doskonale znanego ZOO Wrocław. Na 33 hektarowej powierzchni ogrodu zoologicznego pojazdy będą wykorzystywane do transportu pokarmu dla zwierząt oraz do prac gospodarczych.

Poniżej krótki film prezentujący pojazdy.

BARTESKO FOR THE WROCLAW ZOO

Another delivery of the EWTW 2.02 Electric Transport Trolleys was completed. This time we have made vehicles for the oldest zoo in Poland, namely all the well known ZOO Wrocław. The 33-acre area of the zoo the vehicles will be used to transport animal feed and for farm work.

Below a short video showing vehicles.